Cuvinte-cheie "contract de prestari-servicii"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de prestări servicii. Emiterea unor facturi pro-forma. Neemiterea facturii fiscale. Consecinţe asupra caracterului exigibil al creanţei

 • Conţinutul juridic şi constitutiv al infracţiunii de favorizare a făptuitorului. Extinderea efectelor apelului declarat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Excepţia lipsei calităţii de reprezentant a semnatarului cererii de chemare în judecată. Caracterul dilatoriu al excepţiei. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare mobiliară. Transpunerea de către instanța de apel a cauzei acțiunii într-o răspundere contractuală. Incidența motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 din NCPC

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Restituirea permisului de conducere în termen de 30 de zile de la data la care a fost predat, măsură care să fie dispusă până la soluţionarea definitivă a acțiunii în anulare ce reprezintă refuzul de restituire a permisului de conducere. Principiului neretroactivităţii legii noi. Aplicarea legii contravenționale mai favorabile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de prestări-servicii. Reziliere. Calificarea greşită de către instanţă a pactului comisoriu stipulat de părţile contractante. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procesul-verbal de constatare a neregulii şi de stabilire a creanţei bugetare. Încălcarea regulilor privind evitarea conflictelor de interese

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procesul-verbal de constatare a neregulii şi de stabilire a creanţei bugetare. Încălcarea regulilor privind evitarea conflictelor de interese

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Termen suspensiv stabilit în favoarea debitorului. Momentul de la care curge termenul de prescripţie a acţiunii în pretenţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de prestări servicii. Termen suspensiv stabilit în favoarea debitorului. Momentul de la care curge termenul de prescripţie a acţiunii în pretenţii

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice