Cuvinte-cheie "Contract de munca"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Vătămarea integrității coroporale. Pierderea capacităţii de muncă. Lipsa unui contract de muncă valabil încheiat anterior producerii faptei ilicite. Obligarea asigurătorului la despăgubiri sub forma unor prestaţii băneşti periodice în raport cu nivelul salariului minim pe economie

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Fonduri nerambursabile. Caracterul neeligibil al unei cheltuieli efectuate cu încălcarea prevederilor legislaţiei naţionale şi europene în materia dreptului muncii

  • Contracte de muncă. Raporturi de muncă. Desfacerea contractului de muncă. Concediere colectivă. Repunere în drepturi. Despăgubiri

  • Transformarea contractului de muncă pe fracţiune de normă într-un contract de muncă cu normă întreagă fără acordul lucrătorului

  • Contractul de muncă al cadrelor didactice în învățământul superior

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Reprezentarea prin consilier juridic a uneia dintre părțile în proces. Conținutul sintagmei ”cheltuieli de judecată”. Sumele ce pot fi solicitate cu acest titlu

  • Consideraţii privind restrângerile capacităţii persoanei care se încadrează în muncă

  • Concedierea colectivă

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de ambarcare. Cerere de plată a drepturilor salariale. Necompetenţa generală a instanţelor române în soluţionarea cauzei

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract încheiat între un sportiv profesionist și un club sportiv. Natura contractului. Conflict de muncă. Instanța competentă să soluționeze litigiul ivit ca urmare a nerespectării obligațiilor asumate prin contract de către clubul sportiv