Cuvinte-cheie "Contract de leasing"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Procedura insolvenţei. Contracte de leasing menţi¬nute după data deschiderii procedurii. Cerere restituire bunuri. Cerere reconvenţională de constatare a dreptului de proprietate al debitoarei asupra bunurilor. Distincţia între dreptul de creanţă al reclamantei şi dreptul său de proprietate asupra bunurilor. Consecinţele stingerii dreptului de creanţă, prin neincluderea creanţei în programul de plăţi, anexă la planul de reorganizare. Temeinicia acţiunii. Netemeinicia cererii reconvenţionale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Apel. Procedura insolvenţei. Contestaţie tabel preliminar. Denunţarea şi rezilierea contractelor de leasing. Efectele denunţării şi efectele rezilierii contractelor

 • Clauza penală abuzivă (IV)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de leasing. Reziliere. Clauză penală. Revizuirea de către instanţă a clauzei contractuale. Reducerea daunelor solicitate de finanţator

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de leasing. Acţiune în constatarea încetării contractului. Invocarea forţei majore. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de leasing. Promovarea de către utilizator a unei acţiuni în rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între finanţator şi furnizor. Lipsa calităţii procesuale active

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de leasing financiar. Novaţie prin schimbare de debitor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cesiunea contractelor de leasing care au ca obiect transmiterea proprietăţii asupra unei construcţii şi un drept de superficie asupra unui teren. Nulitate absolută. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvenţă. Contract de leasing reziliat anterior confirmării planului de reorganizare. Nelegalitatea includerii bunului făcând obiectul contractului de leasing reziliat în planul de reorganizare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Regim vamal suspensiv. Contract de leasing. Reziliere fără acordul autorităţii vamale

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice