Cuvinte-cheie "contract de finantare"

 • Motiv de revizuire care reglementează un caz de reformare a hotărârii definitive. Cerere de revizuire respinsă ca nefondată

 • Contract de finanţare. Solicitare de introducere în buget a TVA nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile. Modificare a bugetului. Recurs respins ca nefondat

 • Solicitare privind anularea actului administrativ constând în procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare. Recurs respins ca nefondat

 • Nerespectarea clauzelor contractuale referitoare la îndeplinirea tuturor acţiunilor prevăzute în Planul de Afaceri, conform Contractului de Finanţare. Respingerea recursului ca neîntemeiat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Fonduri europene. Încălcarea unei dispoziții de drept comunitar. Abatere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Fonduri europene. Încălcarea unei dispoziții de drept comunitar. Abatere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea actului administrativ. Caz bine justificat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație formulată împotriva procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanțelor bugetare. Invocarea unor motive de nelegalitate ce nu vizează temeiul măsurii de recuperare a sprijinului financiar acordat în baza contractului de finanțare. Consecințe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de finanţare. Invocarea de către beneficiar a clauzei de încetare prin acordul părţilor. Caracterul nejustificat al refuzului autorităţii contractante. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Finanțare nerambursabilă. Verificarea condițiilor de accesare

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice