Cuvinte-cheie "Contract de credit"

 • Săvârşirea instigării la infracţiunea de înşelăciune în formă continuată. Recidiva postexecutorie. Respingerea cererii de recurs în casație ca fiind nefondată

 • Solicitarea creditoarei, prin executorul judecătoresc, privind încuviinţarea executării silite a titlului executoriu rezultat din contractul de credit, împotriva debitoarei. Stabilirea competenței teritoriale de soluționare a cererii de încuviinţare a executării silite

 • Acţiune prin care s-a solicitat de către executorul judecătoresc, la cererea creditoarei, încuviinţarea executării silite împotriva debitorilor pentru punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Rambursarea anticipată a creditului. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a unor clauze din contract. Condiţii şi efecte din perspectiva efectelor sancţiunii nulităţii absolute

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în constatarea nulităţii unor contracte încheiate de debitorul insolvent anterior deschiderii procedurii insolvenţei, pentru pretinsa încălcare a principiului specialităţii capacităţii de folosinţă a persoanei juridice. Condiţii de admisibilitate

 • Contract de credit şi ipotecă mobiliară. Solicitarea anulării deciziei, emisă de pârât, prin care s-a respins cererea de plată ca tardivă. Respingerea recursului ca nefondat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Comision de prelungire a perioadei de creditare. Încheierea unui angajament de plată cu consumatorul fără a detalia componenţa sumei de plată. Practici comerciale incorecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în constatarea nulității absolute. Clauză abuzivă. Contract de credit. Comision de risc. Scadenţă anticipată. Excepţia lipsei de interes. Contract executat. Consumator

 • Clauze abuzive în contractele de credit. Dobânzi pentru sumele încasate în plus

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Asumarea riscului valutar de către debitor. Sarcina probei. Limitele efectului devolutiv al apelului. Respingerea acțiunii

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice