Cuvinte-cheie "Contract de credit"

 • Contract de credit şi ipotecă mobiliară. Solicitarea anulării deciziei, emisă de pârât, prin care s-a respins cererea de plată ca tardivă. Respingerea recursului ca nefondat

 • Clauze abuzive în contractele de credit. Dobânzi pentru sumele încasate în plus

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Renunțarea la judecata recursului. Executarea hotărârii recurate. Achiesarea tacita. Acordarea cheltuielilor de judecată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Clauze abuzive. Comision “de credit”. Respectarea dreptului de informare a consumatorului. Bună-credință

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Radierea din cartea funciară a ipotecii. Scadență anticipată. Prescripție extinctivă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în constatarea nulităţii absolute a unor clauze dintr-un contract de credit. Invocarea puterii de lucru judecat. Condiţii si efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Scrisoare de confort. Acţiune în pretenţii formulată de creditor împotriva emitentului scrisorii de confort. Condiţii şi efecte în raport cu natura juridică a obligaţiei asumate de emitent

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Stabilizarea/îngheţarea cursului de schimb CHF – LEU. Inaplicabilitatea teoriei impreviziunii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conţinutul clauzei referitoare la comisionul de acordare credit. Analiza transparenței

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Noțiunile de consumator şi de comerciant. Fapte de comerț. Incidența art. 7 pct. 1 alin. 1 din O.U.G. 50/2010. Consecințe

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice