Cuvinte-cheie "contract de asigurare"

 • Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de vehicule. Raporturile dintre asigurat şi asigurător

 • Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule. Stabilirea şi cuantificarea daunei

 • Critici cu privire la greşita reţinere de către prima instanţă a normei aplicabile raportului de drept substanţial dedus judecăţii. Încălcarea principiului neretroactivităţii legii civile

 • Solicitare privind obligarea pârâtei la plata daunelor morale şi materiale pentru prejudiciul creat ca urmare a decesului victimei. Recurs respins ca inadmisibil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asigurare. Modul de determinare a sumei asigurate. Interpretarea contractului potrivit dispozițiilor art. 1266 din Codul civil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asigurare. Neexecutarea obligației de plată a despăgubirii. Acțiune în despăgubiri. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Încetarea de drept a acţiunii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Efectul convențiilor. Interpretarea termenilor și a clauzelor contractuale potrivit cu scopul contractului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Consimțământ viciat pentru dol. Nulitate relativă. Condiţii prevăzute de lege. Caracterul neesenţial al erorii provocate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Invocarea nulităţii relative a contractului pentru dol. Condiţiile prevăzute de lege. Caracterul neesenţial al erorii provocate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice