Cuvinte-cheie "contopirea pedepselor"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contopirea pedepselor. Schimbarea temeiului juridic al contopirii de către instanţa de control

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Spor de pedeapsă aplicat prin hotărâre judecătorească definitivă. Regimul său juridic în situaţia contopirii pedepselor

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imposibilitatea aplicării concomitent şi în mod cumulativ, a două pedepse principale, respectiv amendă şi închisoare pentru aceeaşi infracţiune

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contopirea pedepselor. Hotărâre definitivă pronunţată de o instanţă română. Hotărâre definitivă pronunţată de o instanţă străină. Instanţa competentă

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Tehnica de contopire

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Individualizarea modalităţii de executare a pedepsei. Concursul între anularea şi revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Organizarea unor fapte de trafic de droguri de mare risc. Recidivă postcondamnatorie. Aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) C. pen.

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rejudecarea cauzei de către instanţa a cărei hotărâre a fost casată. Prima instanţă nu s-a pronunţat asupra unei cereri esenţiale formulate de inculpat, de natură să influenţeze soluţia procesului

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contopirea pedepselor conform prevederile art. 61 alin. (1) C. pen.

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice