Cuvinte-cheie "Contestatie in anulare"

 • Noţiunea de „greşeală materială”. Greşeală de ordin procedural de o asemenea gravitate încât a avut drept consecinţă pronunţarea unei soluţii eronate

 • Solicitarea privind obligarea pârâtei la plata despăgubirilor băneşti, egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, cu dobânda şi cu celelalte drepturi băneşti de care ar fi beneficiat ca salariat, la plata contribuţiilor către casa de pensii, şomaj, sănătate și repunerea părţilor în situaţia anterioară

 • Cerere de revizuire formulată împotriva unei încheieri. Contestație în anulare respinsă ca inadmisibilă

 • Hotărârea pronunțată în procedura examinării admisibilității în principiu a contestației în anulare. Apel respins ca inadmisibil

 • Contestație în anulare împotriva unei hotărâri ce nu poate fi supusă acestei căi de atac. Imposibilitatea instanței de a analiza criticile concrete formulate împotriva hotărârilor judecătorești menționate

 • Eroare materială susceptibilă să ducă la retractarea hotărârii, greşeala involuntară, de ordin formal, procedural care a influenţat, de o manieră determinantă, pronunţarea soluţiei dată recursului promovat de părâtă. Admisibilitatea contestaţiei în anulare

 • Inadmisibilitate. Exercitarea unei căi de atac ce nu este prevăzută de lege sau de către o persoană ce nu are calitate procesuală

 • Normele procesuale privind sesizarea instanţelor judecătoreşti şi soluţionarea cererilor în limitele competenţei atribuite prin lege

 • Obiectul şi motivele contestaţiei în anulare. Condiţii de admisibilitate

 • Formularea cererilor repetate de repunere pe rol a cauzei. Perimarea contestaţiei în anulare

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice