Cuvinte-cheie "Contencios administrativ"

 • Conflict privind dreptul la pensie al reclamantului. Competenţa materială a instanţei de contencios administrativ şi fiscal

 • Cererea de acordare a despăgubirilor reprezentând contravaloarea produselor de masă lemnoasă pe care nu le-a putut recolta reclamantul în calitate de proprietar

 • Cerere privind obligarea pârâţilor la calcularea, plata şi alocarea sumelor necesare pentru fiecare lună, până la recunoaşterea efectivă a dreptului, a diferenţei dintre venitul la care sunt îndreptăţiţi şi venitul efectiv plătit

 • Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază care se acordă potrivit prevederilor Legii nr. 285/2010

 • Emiterea unui act administrativ a cărui aplicare a fost înlăturată retroactiv de însuşi emitentul acestuia. Impunerea reparării integrale a prejudiciului suferit de reclamanţi

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict negativ de competență. Acțiune în despăgubiri formulată împotriva unei autorități publice. Instanța competentă material să soluționeze acțiunea. Condiții și efecte

 • Procedura de executare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate de către instanţele de contencios administrativ în materia aprobării tacite. Propuneri de lege ferenda

 • Reglementarea aprobării tacite în contextul legislativ actual

 • [Cum a fost] A doua ediție a Conferinței Naționale de Contencios Administrativ

 • Revizuirea hotărârilor în contencios administrativ în lumina jurisprudenţei Curţii Constituţionale a României şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice