Cuvinte-cheie "Contencios administrativ"

  • Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază care se acordă potrivit prevederilor Legii nr. 285/2010

  • Emiterea unui act administrativ a cărui aplicare a fost înlăturată retroactiv de însuşi emitentul acestuia. Impunerea reparării integrale a prejudiciului suferit de reclamanţi

  • Procedura de executare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate de către instanţele de contencios administrativ în materia aprobării tacite. Propuneri de lege ferenda

  • Reglementarea aprobării tacite în contextul legislativ actual

  • [Cum a fost] A doua ediție a Conferinței Naționale de Contencios Administrativ

  • Revizuirea hotărârilor în contencios administrativ în lumina jurisprudenţei Curţii Constituţionale a României şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

  • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 11/2015: Dreptul prefectului de a ataca actele administrative ale autorităților administrației publice locale (M. Of. nr. 501/8.07.2015)

  • Considerații privind practica judiciară în legătură cu procedura prealabilă prevăzută de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ

  • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 18/2015: Art. 15 alin. (2) lit. e) Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 16/2015: Art. 9 Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar