Cuvinte-cheie "Consimtamant"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa calităţii de mandatar. Nulitatea relativă a actului juridic încheiat în aceste condiții

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Consimțământ viciat pentru dol. Nulitate relativă. Condiţii prevăzute de lege. Caracterul neesenţial al erorii provocate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Invocarea nulităţii relative a contractului pentru dol. Condiţiile prevăzute de lege. Caracterul neesenţial al erorii provocate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa calităţii de mandatar. Nulitatea relativă a actului juridic încheiat în aceste condiții

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în constatarea inexistenței dreptului de proprietate asupra unui imobil. Admisibilitate. Convenție de revocare a contractului de vânzare-cumpărare. Efecte

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revocarea din funcţie a administratorului societăţii. Efecte asupra actelor încheiate de acesta în numele societăţii, anterior revocării

  • Observaţii de sinteză privind reglementarea avortului la nivel mondial

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în constatarea nulităţii absolute a actului constitutiv al unei societăţi nou înfiinţate. Condiţii de admisibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 241 alin. (1) din Legea nr. 297/2004

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Apel. Modificarea cadrului procesual de către instanţă prin mecanismul permis de art. 243 C. proc. civ. din 1865. Condiţii şi efecte

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Transferarea persoanelor condamnate. Lipsa consimţământului persoanei condamnate atunci când aceasta, deşi cetăţean român, nu trăieşte pe teritoriul României şi nu va fi expulzată în România