Cuvinte-cheie "Consimtamant"

 • Critici legate de nemotivarea corespunzătoare a soluţiei de respingere a excepţiei autorităţii de lucru judecat. Recurs respins ca nefondat

 • Acord de difuzare în regim de librărie muzicală a muzicii ambientale furnizate. Scutire de la plata remuneraţiei datorate titularilor de drepturi pentru comunicarea publică a fonogramelor şi a operelor audio vizuale. Recurs respins ca nefondat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa calităţii de mandatar. Nulitatea relativă a actului juridic încheiat în aceste condiții

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de cesiune. Opere muzicale. Drepturi conexe. Drept de autor asupra operei. Profesionist în domeniul activităților artistice. Obiectul contractului. Viciu de consimțământ. Eroare esențială. Eroare scuzabilă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare. Acţiune în constatarea nulităţii absolute. Procură. Consimțământ valabil. Discernământ. Prezumție legală. Mijloc de probă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Acțiune în constatarea dreptului de proprietate asupra bunurilor aportate în societate. Lipsa obiectului determinat al obligației de transfer de drepturi reale. 2) Acțiune în constatarea nulității actului constitutiv al societății. Invocarea încălcării art. 37 din Legea nr. 31/1990. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încetarea contract individual de muncă. Perioada de probă în cazul funcţiei de conducere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Consimțământ viciat pentru dol. Nulitate relativă. Condiţii prevăzute de lege. Caracterul neesenţial al erorii provocate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Invocarea nulităţii relative a contractului pentru dol. Condiţiile prevăzute de lege. Caracterul neesenţial al erorii provocate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa calităţii de mandatar. Nulitatea relativă a actului juridic încheiat în aceste condiții

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice