Cuvinte-cheie "conflicte individuale de munca"

 • Solicitare privind dispunerea recalculării indemnizaţiei de încadrare, repararea prejudiciului creat prin neaplicarea dispoziţiilor legale, reprezentat de diferenţa salarială rezultată dintre noua indemnizaţie de încadrare și emiterea ordinelor şi alocarea fondurilor necesare plăţii diferenţelor băneşti corespunzătoare

 • Solicitare privind obligarea pârâților la recalcularea indemnizaţiilor de încadrare, luarea în considerare a coeficientului de multiplicare corespunzător şi la repararea prejudiciului produs

 • Cerere privind constatarea că daunele interese moratorii sub forma dobânzii legale penalizatoare nu sunt supuse regimului fiscal și obligarea pârâţilor la restituirea sumelor reţinute cu titlu de impozit şi contribuţii sociale obligatorii

 • Solicitare privind dispunerea obligării pârâţilor la achitarea diferenţelor dintre salariile încasate efectiv şi cele datorate, actualizate cu dobânda legală şi indicele de inflaţie

 • Solicitare privind obligarea pârâtei la plata sumei cu titlu de diferenţă de drepturi salariale brute și a cheltuielilor de judecată

 • Solicitare privind achitarea drepturilor salariale ale reclamanţilor și dispunerea obligării pârâţilor la achitarea diferenţelor dintre salariile încasate efectiv şi cele datorate, actualizate cu dobânda legală şi indicele de inflaţie

 • Invocarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive şi excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în garanţie. Inadmisibilitatea recursurilor declarate

 • Solicitare privind anularea deciziei prin care s-a dispus revocarea reclamantului din funcţia de „şef serviciu Resurse Umane” și obligarea pârâtului la plata diferenţei drepturilor salariale. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Solicitarea anulării deciziei de concediere, repunerea părţilor în situaţia anterioară și obligarea pârâtei la plata despăgubirilor egale cu salariile indexate

 • Obligarea pârâtei la efectuarea tuturor demersurilor legale în vederea stabilirii pentru reclamanţi a încadrării posturilor în categoria celor de muncă în condiţii deosebite

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice