Cuvinte-cheie "Conflict de interese"

 • Cerere privind obligarea instituţiei pârâte la aprobarea solicitării pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

 • Asigurarea celerităţii procesului penal prin desfăşurarea acestuia într-un termen rezonabil. Cazurile în care se poate exercita recursul în casaţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict de interese. Elemente constitutive. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Achitare. Art. 10 alin. (1) lit. b1) C. proc. pen.

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict de interese. Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procesul-verbal de constatare a neregulii şi de stabilire a creanţei bugetare. Încălcarea regulilor privind evitarea conflictelor de interese

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procesul-verbal de constatare a neregulii şi de stabilire a creanţei bugetare. Încălcarea regulilor privind evitarea conflictelor de interese

 • Reorganizare judiciară. Confirmare plan de reorganizare. Condiții. Inexistența conflictului de interese

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţie împotriva hotărârii Adunării creditorilor şi desemnarea preşedintelui Comitetului creditorilor. Conflict de interese

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Fonduri nerambursabile. Caracterul neeligibil al unei cheltuieli efectuate cu încălcarea prevederilor legislaţiei naţionale şi europene în materia dreptului muncii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Cerere de sesizare din oficiu a judecătorului sindic cu privire la înlocuirea administratorului judiciar pentru motive temeinice

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice