Cuvinte-cheie "Conflict de interese"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict de interese. Elemente constitutive. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Achitare. Art. 10 alin. (1) lit. b1) C. proc. pen.

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict de interese. Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procesul-verbal de constatare a neregulii şi de stabilire a creanţei bugetare. Încălcarea regulilor privind evitarea conflictelor de interese

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procesul-verbal de constatare a neregulii şi de stabilire a creanţei bugetare. Încălcarea regulilor privind evitarea conflictelor de interese

  • Reorganizare judiciară. Confirmare plan de reorganizare. Condiții. Inexistența conflictului de interese

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţie împotriva hotărârii Adunării creditorilor şi desemnarea preşedintelui Comitetului creditorilor. Conflict de interese

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Fonduri nerambursabile. Caracterul neeligibil al unei cheltuieli efectuate cu încălcarea prevederilor legislaţiei naţionale şi europene în materia dreptului muncii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Cerere de sesizare din oficiu a judecătorului sindic cu privire la înlocuirea administratorului judiciar pentru motive temeinice

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Situaţia conflicutului de interese al creditorului reprezentat de soţul asociatului debitorului. Condiţiile de validitate a deciziei comitetului creditorilor. Nelegalitatea deciziei comitetului creditorilor atrage nelegalitatea hotărârii adunării creditor

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict de interese. Acțiune în anularea contractului de muncă formulată de Agenția Națională de Integritate. Competența materială a instanței de contencios administrativ