Cuvinte-cheie "Concediere"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sancţiune disciplinară. Neprezentarea la locul de muncă, chiar în contextul în care există dovezi cu privire la intenţia angajatorului de a înceta raportul de muncă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Stabilirea cuantumului despăgubirilor echivalente unui prejudiciu nepatrimonial

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cercetare disciplinară prealabilă. Caracterul facultativ al procedurii înscrierii în fals. Individualizarea sancţiunii disciplinare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încetarea contractului individual de muncă în urma retragerii atestatului profesional

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încetarea prin acordul părţilor şi încetarea ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi. Modalităţi distincte de încetare a raportului juridic de muncă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încetarea prin acordul părţilor şi încetarea ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi. Modalităţi distincte de încetare a raportului juridic de muncă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cumulul răspunderii patrimoniale cu răspunderea disciplinară a salariatului. Efectele caracterului definitiv al sancţiunii disciplinare asupra dovedirii existenţei condiţiilor cumulative cerute pentru angajarea răspunderii patrimoniale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict de muncă. Sarcina dovedirii calităţii procesuale pasive

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Personal silvic. Completarea dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 188/1999 cu legislaţia muncii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Concediere individuală pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Angajatorului nu îi revine obligaţia de a-i oferi salariatului un alt loc de muncă

 • Abonează-te la newsletter