Cuvinte-cheie "Concediere"

 • Solicitare privind anularea deciziei de concediere, reîncadrarea contestatoarei în funcţia deţinută anterior concedierii, obligarea intimaţilor, în solidar, la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate și la plata de daune morale egale cu suma totală a salariilor neîncasate. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Contestație privind anularea deciziei prin care s-a dispus încetarea contractului individual de muncă, repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii deciziei și obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egală cu salariile indexate, majorate şi actualizate, precum şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamatul la locul de muncă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Persecuție politică. Concediere. Răspundere civilă delictuală. Daune materiale și morale. Prescripție extinctivă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Desființarea unei decizii de concediere emise pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Lipsa cauzei reale, serioase. Nerealizarea scopului declarat de angajator

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Motive de concediere care nu ţin de persoana salariatului. Inexistența obligației angajatorului de a-i oferi salariatului un alt loc de muncă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Refuzul nejustificat și repetat al salariatului de a preda cheile mașinii conduse în timpul serviciului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de intervenţie accesorie formulată de creditorul chirografar în litigiul de muncă dintre societate şi un alt creditor. Condiţii de admisibilitate din perspectiva interesului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Stabilirea sancțiunii pentru săvârșirea abaterii disciplinare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încetarea contractului individual de muncă prin notificare scrisă, conform art. 31 alin. 3 C. mun. Inaplicabilitatea interdicţiilor reglementate de art. 60 C. mun. în materia concedierii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestarea deciziei de concediere. Lipsa cauzei serioase la concediere care nu ţine de persoana salariatului

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice