Cuvinte-cheie "Competenta teritoriala"

 • Cerere privind plata drepturilor băneşti cuvenite reprezentând contravaloare hrană, diurna de misiune şi diferenţă de salariu cumulată cu diferenţa de indemnizaţie pentru întreţinerea soţiei în străinătate. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Valorificarea drepturilor băneşti rezultate din raporturile juridice de muncă. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Stabilirea instanței de executare. Pronunţarea încheierii de încuviinţare a executării silite

 • Contestaţie la executare formulată împotriva actelor emise în dosarul de executare. Declinări reciproce de competenţă

 • Invocarea excepţiei necompetenţei. Caracterul de ordine publică sau privată al normei de competenţă încălcate

 • Obligarea pârâtei la efectuarea tuturor demersurilor legale în vederea stabilirii pentru reclamanţi a încadrării posturilor în categoria celor de muncă în condiţii deosebite

 • Litigiu de muncă având ca obiect drepturi salariale. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Stabilirea competenţei teritoriale de drept comun în materia conflictelor de muncă

 • Conflict negativ de competență. Pronunțarea regulatorului de competenţă în raport cu obiectul cauzei. Stabilirea competenţei teritoriale de soluţionare a cauzei

 • Solicitarea obligării pârâţilor la plata drepturilor reprezentând creşteri salariale către reclamanţi cu luarea în considerare a nivelului maxim al indemnizaţiei de încadrare pentru fiecare gradaţie și vechimea în funcţie. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice