Cuvinte-cheie "Competenta teritoriala"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere în constatarea îndeplinirii de către o federație a condiţiilor de reprezentativitate la nivel de sector de activitate. Instanța competentă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Instanța competentă teritorial să soluționeze un litigiu de muncă. Interpretarea noțiunii de ”domiciliul”

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contopirea pedepselor. Hotărâre definitivă pronunţată de o instanţă română. Hotărâre definitivă pronunţată de o instanţă străină. Instanţa competentă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobile preluate în mod abuziv. Notificare depusă la o sucursală a persoanei juridice deţinătoare. Competenţă teritorială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Competenţă teritorială. Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Birou teritorial

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţie împotriva deciziei de recalculare a pensiei în baza Legii nr. 119/2010, emisă de o casă sectorială de pensii. Competența teritorială după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Competenţă teritorială. Aplicarea legii civile în timp

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de încuviințare a executării silite în baza unui titlu executoriu reprezentat de un contract de credit. Competenţă teritorială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Executare silită în baza unui titlu executoriu reprezentat de un contract de credit. Instanța în a cărei rază teritorială se află domiciliul debitorului, competentă să soluționeze cererea

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice