Cuvinte-cheie "Competenta materiala"

 • Solicitare în vederea obligării pârâţilor la plata despăgubirilor cu titlu de drepturi salariate reprezentând indexări salariale în cuantum de 18% privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și plata despăgubirilor cu titlu de drepturi băneşti reprezentând creşteri salariale de 7%

 • Obligaţia instanței de a verifica din oficiu propria competenţă. Condiție impusă a fi îndeplinită la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate şi pot pune concluzii

 • Solicitare privind rezilierea contractului de arendă. Stabilirea competenței materiale şi teritoriale în soluţionarea pricinii

 • Determinarea competenţei materiale şi teritoriale de soluţionare a cauzei în raport de obiectul acţiunii. Litigiu privind executarea unei obligaţii contractuale sau îndeplinirea unei obligaţii legale

 • Refuzul nejustificat al unei autorităţi publice de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Cerere privind dispunerea recunoaşterii stării de discriminare în care se află reclamantul din punct de vedere salarial, uniformizarea modului de calcul al salariului și repararea prejudiciului produs până la data încetării stării de discriminare

 • Solicitare privind dispunerea fixării sumei definitive cu titlu de penalităţi de întârziere. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Cerere privind stabilirea şi recalcularea salariului de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente și repararea prejudiciului creat prin neacordarea drepturilor de care ar fi trebuit să beneficieze reclamantul

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict negativ de competență. Nesoluţionarea laturii civile a procesului penal. Cerere de ridicare a sechestrului asigurător formulată în fața instanței civile. Competență materială

 • Acţiune în anularea actului administrativ. Refuzul de avizare a documentaţiei întocmite în vederea accesării ajutoarelor de stat cuvenite. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice