Cuvinte-cheie "Competenta materiala"

  • Valorificarea drepturilor băneşti rezultate din raporturile juridice de muncă. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict negativ de competenţă. Desfiinţarea cu trimitere spre rejudecare vizând infracţiunile de evaziune fiscală. Aplicarea prevederilor Legii privind „mica reformă”

  • Cerere de renunţare la judecata apelului. Micşorarea cuantumului onorariului solicitat de avocat, ori de cate ori se va constata că acesta nu este corespunzător valorii pricinii sau muncii depuse

  • Cererea de contopire a pedepselor închisorii. Stabilirea instanţei competente să soluţioneze cauza

  • Solicitarea revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei pentru neîndeplinirea, cu rea-credinţă, a obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. Sesizarea procurorului sau a consilierului de probaţiune

  • Solicitarea obligării pârâţilor la plata drepturilor reprezentând creşteri salariale către reclamanţi cu luarea în considerare a nivelului maxim al indemnizaţiei de încadrare pentru fiecare gradaţie și vechimea în funcţie. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei

  • Solicitarea strămutării procesului civil. Competența materială de soluţionare a cererii de strămutare

  • Stabilirea anumitor drepturi salariale ale unor magistraţi. Incidentele procedurale referitoare la incompatibilitatea, recuzarea sau abţinerea tuturor membrilor completului de judecată

  • Recalificarea cererii. Contestație în anulare întemeiată pe dispozițiile art. 426 lit. i) NCPC. Competența de soluționare a cererii

  • Incidentele procedurale referitoare la incompatibilitatea, recuzarea sau abţinerea tuturor membrilor completului de judecată