Cuvinte-cheie "Competenta materiala"

 • Cerere privind stabilirea şi recalcularea salariului de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente și repararea prejudiciului creat prin neacordarea drepturilor de care ar fi trebuit să beneficieze reclamantul

 • Acţiune în anularea actului administrativ. Refuzul de avizare a documentaţiei întocmite în vederea accesării ajutoarelor de stat cuvenite. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Cerere privind obligarea pârâţilor la majorarea valorii punctului de pensie. Stabilirea competenței de soluționare a litigiului

 • Contestație în anulare privind judecarea în lipsă şi neînştiinţarea sau citarea inculpatului de către instanţă, fără a avea cunoştinţă de cauză sau despre termenul de judecată. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Valorificarea drepturilor băneşti rezultate din raporturile juridice de muncă. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict negativ de competenţă. Desfiinţarea cu trimitere spre rejudecare vizând infracţiunile de evaziune fiscală. Aplicarea prevederilor Legii privind „mica reformă”

 • Cerere de renunţare la judecata apelului. Micşorarea cuantumului onorariului solicitat de avocat, ori de cate ori se va constata că acesta nu este corespunzător valorii pricinii sau muncii depuse

 • Cererea de contopire a pedepselor închisorii. Stabilirea instanţei competente să soluţioneze cauza

 • Solicitarea revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei pentru neîndeplinirea, cu rea-credinţă, a obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. Sesizarea procurorului sau a consilierului de probaţiune

 • Solicitarea obligării pârâţilor la plata drepturilor reprezentând creşteri salariale către reclamanţi cu luarea în considerare a nivelului maxim al indemnizaţiei de încadrare pentru fiecare gradaţie și vechimea în funcţie. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice