Cuvinte-cheie "compensare"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil acordat în compensare prin hotărâre judecătorească. Atribuirea terenului de către unitatea deținătoare unei alte persoane. Imposibilitatea executării obligaţiei. Contravaloarea bunului înstrăinat. Determinarea cuantumului despăgubirii în raport cu momentul restituirii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de întreţinere. Nulitate. Rezoluțiune. Capete de cerere principale, alternative. Cerere subsidiară. Compensarea cheltuielilor de judecată. Onorariu de avocat. Taxă de timbru

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Restituirea creanţelor fiscale. Compensara sumelor pentru care s-a obţinut dreptul de ramburare. Întreruperea prescripției extinctive

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dreptul contribuabililor de a cere restituirea creanţelor fiscale. Compensara sumelor pentru care s-a obţinut dreptul de ramburare. Întreruperea prescripției extinctive

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acordarea de măsuri reparatorii sub forma compensării cu alte imobile acordate în echivalent. Aplicarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 modificată. Incidenţa Deciziei nr. 12/2018 – R.I.L. Greşita reţinere de instanţa de fond a calităţii de unitate deţinătoare a unui lăcaş de cult

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Apel. Procedura insolvenţei. Contestaţie formulată de A.P.I.A. împotriva refuzului administratorului judiciar de a modifica cuantumul creanţei sale, ca urmare a compensării pe care a efectuat o, din oficiu, în baza unei Note de compensare. Temeinicia contestaţiei. Natura juridică de act administrativ a Notei de compensare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Amendă contravențională. Obligație fiscală. Condițiile compensării

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Amendă contravențională. Obligație fiscală. Condițiile compensării

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit bancar. Noţiunea de obiect principal al contractului. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în considerarea jurisprudenţei CJUE cu privire la comisionul de risc/administrare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvenţă. Anularea contractului de vânzare cumpărare semnat de aceleaşi persoane pentru cele două părţi cocontractante, în calitate de asociaţi în ambele societăţi

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice