Cuvinte-cheie "comparare de titluri"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare. Comparare de titluri. Autoritatea de lucru judecat. Excepţie de ordine publică. Regim juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în revendicare. Uzucapiune de scurtă durată. Contract de vânzare-cumpărare. Prezumţia bunei-credinţe. Conduită diligentă. Nevalabilitatea titlului înstrăinătorului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil preluat abuziv de stat. Notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001. Includerea bunului în domeniul public al statului. Contestație împotriva dispoziției de respingere a notificării. Restituirea imobilului prin hotărâre judecătorească. Acțiune în revendicare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicarea unui imobil preluat de stat. Suspendarea cauzei până la soluționarea notificării formulată în baza Legii nr. 10/2001. Acordarea măsurilor reparatorii prin echivalent. Respingerea acțiunii întemeiate pe dispozițiile dreptului comun

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiunea de scurtă durată. Condiția existenței bune-credințe a uzucapantului la momentul dobândirii imobilului. Cauze de întrerupere a cursului prescripției achizitive

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil dobândit de stat în temeiul unui certificat de vacanță succesorală. Anularea actului prin hotărâre judecătorească. Înstrăinarea anterioară a unor părți din imobil în baza Legii nr. 112/1995. Acțiune în revendicarea întregului bun formulată de succesorii în drepturi ai fostului proprietar

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare imobiliară. Compararea titlurilor provenite de la același autor. Preferabilitatea dreptului transcris în Registrul de transcripțiuni și inscripțiuni anterior titlului înscris în cartea funciară

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în revendicare de drept comun. Comparare titluri. Admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Constatarea nulităţii absolute a procurii care a stat la baza încheierii contractului de vânzare – cumpărare a unui bun imobil. Admiterea acțiunii în revendicare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare în regim de carte funciară. Imobil intrat în proprietatea Statului prin hotărâre judecătorească. Compararea titlurilor de proprietate. Inopozabilitatea hotărârii judecătorești față de moștenitorii fostului proprietar

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice