Cuvinte-cheie "Codul fiscal"

 • Ordonanță pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Modificarea alin. (6) al pct. 23 Titlul VI din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal prin H.G. nr. 20/2015

 • Art. 296^35 („Cota de impozitare şi baza impozabilăˮ) Codul fiscal: modificat prin Legea nr. 11/2015

 • Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011 modificată. Interpretarea art. 137 alin. (1) lit. a), art. 140 din Codul fiscal și pct. 23 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI „Taxa pe valoarea adăugatăˮ

 • Codul fiscal modificat prin Legea de aprobare a O.U.G. nr. 102/2013: promulgare

 • Codul fiscal modificat: punct cu punct. (IV) Taxa pe valoare adăugată

 • O.U.G. nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative. (II) Modificări aduse Codului fiscal

 • Codul fiscal modificat: punct cu punct. (III) Impozitul pe venituri: Activități agricole, silvicultură și piscicultură, alte surse, venitul net anual impozabil

 • Codul fiscal modificat: punct cu punct. (II) Impozitul pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor

 • Codul fiscal modificat: punct cu punct. (I) impozitul pe venituri din activităţi independente

 • Abonează-te la newsletter