Cuvinte-cheie "Cod fiscal"

 • Ședința Camerei Deputaților: O.U.G. nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal şi a altor acte normative, Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 ș.a.

 • Codul fiscal, modificat (O.U.G. nr. 2/2015)

 • O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri (Codul fiscal, Legea nr. 155/2010, O.G. nr. 119/1999 și alte acte normative)

 • Ședința Camerei Deputaților: O.U.G. nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 Cod fiscal, Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale și alte acte normative

 • Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 Cod fiscal pentru anul fiscal 2013 (OMFP nr. 197/2015)

 • Proiectul de modificare a Codului fiscal

 • Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) şi m) Cod fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi SUA privind statutul forţelor SUA în România, modificate (OMFP nr. 138/2015)

 • Noile modificări ale Codului fiscal, punct cu punct. (III) Taxa pe valoarea adăugată

 • Noile modificări ale Codului fiscal, punct cu punct. (II) Impozitul pe venituri: din activităţi independente, din salarii, din pensii, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venitul net anual impozabil

 • Noile modificări ale Codului fiscal, punct cu punct. (I) Dispoziții generale

 • Abonează-te la newsletter