Cuvinte-cheie "chemare in garantie"

 • Invocarea neregularităţilor în administrarea expertizei tehnice la judecarea în primă instanţă și nemulțumiri referitoare la neîndeplinirea condiţiilor legale de antrenare a răspunderii civile delictuale. Recurs respins ca nefondat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în pretenții având ca obiect sume aferente cofinanțării publice. Cerere de chemare în garanție a ministerului în subordinea căruia funcționează pârâta. Condiții de admisibilitate în raport cu dispozițiile O.U.G. nr. 64/2009

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Deschiderea procedurii insolvenței față de pârâtă pe parcursul judecării cauzei în primă instanță. Incidența prevederilor art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Apel împotriva hotărârii pronunțate cu încălcarea acestui text de lege. Nelegala aplicare a art. 297 alin. (1) teza I C. proc.civ. din 1865

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare. Imobil dobândit prin contracte de vânzare-cumpărare succesive. Lipsa titlului vânzătorului inițial. Atribuirea unor numere cadastrale diferite aceluiași imobil. Antrenarea răspunderii civile delictuale a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Garanția contra evicțiunii. Stabilirea cuantumului despăgubirii în raport cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de chemare în garanţie. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cererea de chemare în garanţie. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cererea de chemare în garanţie. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura concilierii prealabile. Cerere de chemare în garanţie. Subiecţii activi ai obligaţiei parcurgerii procedurii prealabile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Evicţiune rezultând din fapta unui terţ

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligarea titularului cererii de chemare în garanţie la plata cheltuielilor de judecată efectuate de persoana chemată în garanţie, în situația respingerii acestei cereri

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice