Cuvinte-cheie "chemare in garantie"

 • Invocarea neregularităţilor în administrarea expertizei tehnice la judecarea în primă instanţă și nemulțumiri referitoare la neîndeplinirea condiţiilor legale de antrenare a răspunderii civile delictuale. Recurs respins ca nefondat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare. Imobil dobândit prin contracte de vânzare-cumpărare succesive. Lipsa titlului vânzătorului inițial. Atribuirea unor numere cadastrale diferite aceluiași imobil. Antrenarea răspunderii civile delictuale a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Garanția contra evicțiunii. Stabilirea cuantumului despăgubirii în raport cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de chemare în garanţie. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cererea de chemare în garanţie. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cererea de chemare în garanţie. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Evicţiune rezultând din fapta unui terţ

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligarea titularului cererii de chemare în garanţie la plata cheltuielilor de judecată efectuate de persoana chemată în garanţie, în situația respingerii acestei cereri

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asigurare. Acţiune în despăgubire. Modalităţi de acoperire a prejudiciului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de chemare în garanţie a Ministerului Finanţelor Publice în litigiile de muncă privind drepturi băneşti derivând din raporturile de muncă avute cu personalul din sectorul bugetar. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de chemare în garanție formulată după închiderea dezbaterilor asupra fondului. Limitele învestirii instanței de judecată. Liberul acces la instanță. Condiții de realizare

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice