Cuvinte-cheie "Cheltuieli de judecata"

 • Cerere de chemare în judecată având ca obiect pretenţii constând în cheltuieli de judecată. Reevaluarea situaţiei de fapt în raport de probele administrate în faţa instanţelor de fond. Situație inadmisibilă în cadrul căii extraordinare de atac a recursului

 • Obligarea pârâților la plata contravalorii investiţiei efectuate de reclamant în imobil. Neîndeplinirea condiţiilor răspunderii civile contractuale. Respingerea recursului ca nefondat

 • Pretenţii constând în cheltuieli de judecată ocazionate de soluţionarea unui dosar civil, cu mai multe faze procesuale, stabilite conform contractelor de asistenţă juridică. Admiterea recursurilor declarate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cheltuieli de judecată solicitate pe cale separată, ocazionate de judecata cererii de strămutare. Incident procedural. Litigiu de fond pendinte. Lipsa culpei procesuale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cheltuieli de judecată solicitate pe cale separată, ocazionate de judecata cererii de strămutare. Incident procedural. Litigiu de fond pendinte. Lipsa culpei procesuale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Efectele determinate de cererea de renunțare la judecata acţiunii, formulată în apel, de către pârâtul care a dobândit calitatea de reclamant ca urmare a transmiterii calităţii procesuale. Titularul dreptului de a recupera cheltuielile de judecată efectuate în fața primei instanțe

 • Cererea de reabilitare judecătorească. Achitarea integrală a cheltuielilor de judecată şi îndeplinirea obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Completarea dispozitivului. Hotărâre de perimare. Cheltuieli de judecată. Onorariu de avocat. Culpă procesuală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de întreţinere. Nulitate. Rezoluțiune. Capete de cerere principale, alternative. Cerere subsidiară. Compensarea cheltuielilor de judecată. Onorariu de avocat. Taxă de timbru

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Stabilirea culpei procesuale a debitoarei. Obligarea practicianului în insolvență la plata cheltuielilor de judecată. Aplicarea greșită a dispozițiilor art. 274 C. pr. civ. din 1865

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice