Cuvinte-cheie "Cheltuieli de judecata"

 • Cerere de chemare în judecată având ca obiect pretenţii constând în cheltuieli de judecată. Reevaluarea situaţiei de fapt în raport de probele administrate în faţa instanţelor de fond. Situație inadmisibilă în cadrul căii extraordinare de atac a recursului

 • Obligarea pârâților la plata contravalorii investiţiei efectuate de reclamant în imobil. Neîndeplinirea condiţiilor răspunderii civile contractuale. Respingerea recursului ca nefondat

 • Pretenţii constând în cheltuieli de judecată ocazionate de soluţionarea unui dosar civil, cu mai multe faze procesuale, stabilite conform contractelor de asistenţă juridică. Admiterea recursurilor declarate

 • Cererea de reabilitare judecătorească. Achitarea integrală a cheltuielilor de judecată şi îndeplinirea obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Renunțarea la judecata recursului. Executarea hotărârii recurate. Achiesarea tacita. Acordarea cheltuielilor de judecată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acordarea cheltuielilor de judecată. Culpă procesuală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Reducerera onorariului de avocat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asistenţă juridică. Inserarea în contract a unui pact de quota litis. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Taxă judiciară de timbru. Decizie în interesul legii. Dezlegarea data problemelor de drept. Obligativitate în condiţiile abrogării normei legale interpretate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cheltuieli de judecată. Proporţionalitatea onorariului avocaţial cu valoarea ori complexitatea cauzei şi cu munca prestată de avocat. Critici de netemeinicie în recurs

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice