Cuvinte-cheie "Certificat de mostenitor"

 • Acţiune în răspundere contractuală în temeiul unui contract de mandat. Admiterea recursului, casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi curte de apel

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune de lungă durată. Joncţiunea posesiilor. Efectul declarativ al actului de partaj voluntar. Certificat de moştenitor. Respingerea cererii de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate. Interes

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Certificat de moştenitor. Constatarea nulității absolute. Acte de acceptare a moștenirii. Calitate de moștenitor. Succesibil. Concubin. Lipsa calităţii procesuale active

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea judecății cauzei ca urmare a decesului uneia dintre părți. Cerere de repunere pe rol. Indicarea moştenitorilor defunctului. Nelegalitatea menținerii măsurii suspendării. Rolul activ al judecătorului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dezbatere succesorală judiciară. Acțiune în anularea certificatului de calitate de moștenitor și în nulitatea actelor subsecvente. Competență teritorială și materială

 • Certificatul european de moştenitor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dezbatere succesorală judiciară. Acțiune în anularea certificatului de calitate de moștenitor și în nulitatea actelor subsecvente. Competență teritorială și materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dezbatere succesorală judiciară. Acțiune în anularea certificatului de calitate de moștenitor și în nulitatea actelor subsecvente. Competență teritorială și materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în constatarea nulității certificatului de moștenitor și în constatarea calității de moștenitor. Ultimul domiciliu al defunctului situat într-un stat membru al Uniunii Europene

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în anularea certificat de moştenitor. Instituirea dreptului de acces la instanţă, pentru verificarea legalităţii actului notarial

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice