Cuvinte-cheie "Cerere reconventionala"

 • Invocarea neutilizării efective pe teritoriul UE a mărcii menţionate de reclamanți pentru toate clasele de produse pentru care a fost înregistrată, decăderea reclamantei din drepturile conferite de marca comunitară şi respingerea cererii de chemare în judecată

 • Nemulţumiri în ceea ce priveşte reducerea de către instanţa de apel a cuantumului onorariului de avocat pus în sarcina reclamantei, considerat exagerat faţă de complexitatea muncii depuse de acesta

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune arbitrală. Invocarea compensației legale pe calea întâmpinării. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Disjungerea cererii reconvenționale. Validare poprire. Instanța competentă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de excludere a unui asociat. Cerere reconvenţională prin care s-a solicitat solicitând obligarea reclamanților-pârâți la plata dividendelor precum şi la plata dobânzii legale aferente. Suspendarea cauzei în temeiul art. 242 NCPC reținându-se că reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile impuse de instanţă. Disjungerea cererii reconvenţionale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere reconvenţională. Disjungere. Condiții

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Apel. Schimbarea hotărârii instanței de fond cu privire la aspecte asupra cărora nu au fost formulate critici prin motivele de apel de niciuna dintre părțile litigante. Încălcarea principiilor tantum devolutum quantum apellatum și non reformatio in pejus

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în pretenţii formulată împotriva unei sucursale. Cerere reconvenţională formulată de societatea mamă. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Renunțarea la cererea principală de chemare în judecată. Cerere reconvențională. Prorogare legală de competență

 • Acţiune în rezoluţiune. Necesitatea existenţei unei culpe a debitorului în neexecutarea obligaţiei

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice