Cuvinte-cheie "CEDO"

 • Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi dreptul succesoral

 • Considerații referitoare la Raportul special al Avocatului Poporului din anul 2015

 • Resurse privind creșterea șanselor de admisibilitate a unei cereri la CEDO

 • CEDO a lansat o rețea pentru schimbul de jurisprudență între instanțele naționale superioare

 • Unele aspecte privind dreptul de proprietate în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene

 • Noi aspecte ale aplicării articolelor 41 şi 46 din Convenţie în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

 • CSM selectează judecători pentru a participa la seminarul „Convenţia Europeană a Drepturilor Omului ca parte integrantă a metodologiei judiciare – motivarea hotărârilor” – Lublin, Polonia

 • Acţiune în tăgada paternităţii. Acţiune în stabilirea paternităţii. Prescripţia dreptului la acţiune la confluenţa normelor dreptului naţional şi a reglementărilor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului

 • Hotărâri CEDO cu privire la percheziția la sediile profesionale ale avocaților

 • Concursul de referate privind jurisprudența CEDO pentru auditorii de justiție ai INM

 • Abonează-te la newsletter