Cuvinte-cheie "CEDO"

 • Protecţia salariului, a prestaţiilor şi a alocaţiilor sociale în contextul crizei economice: Răspunsul Curţii Europene a Drepturilor Omului

 • Dreptul la nume în viziunea jurisprudenţei europene

 • Previzibilitatea normei de incriminare în Codul penal

 • Hotărârea CEDO în Cauza Drăgan împotriva României

 • Neîndeplinirea sau îndeplinirea „defectuoasă” a unei sarcini de serviciu în aplicarea legislației achizițiilor publice

 • Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea în mod grav sau repetat a dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor. Reflectarea principiului repartizării aleatorii și a principiului continuității completului de judecată în jurisprudența CEDO

 • Abaterile disciplinare ale magistraților. Imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror. Principiul independenței și reflectarea acestuia în jurisprudența CEDO

 • CEDO a hotărât ca statul român sa plătească despăgubiri în urma evenimentelor din decembrie 1989

 • INM selectează judecători români în vederea participării la un seminar cu tema „Convenţia Europeană a Drepturilor Omului ca parte integrantă a metodologiei judiciare – motivarea hotărârilor”

 • Protecţia drepturilor omului şi autonomia ordinii juridice a UE – Avizul 2/2013 al CJUE

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice