Cuvinte-cheie "capacitate de folosinta"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asigurare de garanții. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a garanţiei pentru plata avansului. Posibilitatea legală a unei societăţi de asigurare de a emite scrisori de garanţie în raport cu obiectul său de activitate. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în constatarea nulităţii unor contracte încheiate de debitorul insolvent anterior deschiderii procedurii insolvenţei, pentru pretinsa încălcare a principiului specialităţii capacităţii de folosinţă a persoanei juridice. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare. Revendicare imobil. Sucursală. Capacitate de folosință. Rectificare de carte funciară. Efectul pozitiv al lucrului judecat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Societate radiată din registrul comerțului. Lipsa capacității procesuale de folosință. Cerere de introducere în cauză a foștilor asociați. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Onorariu de succes. Contract de asistenţă juridică. Lipsa capacităţii de folosinţă. Nulitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Daune morale. Articole defăimătoare publicate în mass media. Modificarea cererii de chemare în judecată cu depăşirea termenului legal. Lipsa capacităţii de folosinţă a cotidienelor on line. Calitatea procesuală pasivă a comitentului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Capacitate procesuală de folosință. Regulamentul (UE) 848/2015

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Societate comercială cu sediul în străinătate. Capacitate procesuală de folosință. Regulamentul (UE) 848/2015

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Validarea deciziilor privind acordarea de despăgubiri pentru bunurile abandonate în Bulgaria de către persoanele refugiat în baza Tratatului dintre România Bulgaria, semnat la Craiova la 7 Septembrie 1940

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decesul uneia dintre părți intervenit anterior momentului închiderii dezbaterilor. Pronunțarea hotărârii în contradictoriu cu o persoană lipsită de capacitate procesuală. Nulitate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice