Cuvinte-cheie "capacitate de folosinta"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Capacitate procesuală de folosință. Regulamentul (UE) 848/2015

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Societate comercială cu sediul în străinătate. Capacitate procesuală de folosință. Regulamentul (UE) 848/2015

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Validarea deciziilor privind acordarea de despăgubiri pentru bunurile abandonate în Bulgaria de către persoanele refugiat în baza Tratatului dintre România Bulgaria, semnat la Craiova la 7 Septembrie 1940

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decesul uneia dintre părți intervenit anterior momentului închiderii dezbaterilor. Pronunțarea hotărârii în contradictoriu cu o persoană lipsită de capacitate procesuală. Nulitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încetarea capacităţii de folosinţă a persoanei juridice în temeiul Legii nr. 85/2006. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încetarea capacităţii de folosinţă a persoanei juridice în temeiul Legii nr. 85/2006. Consecinţe  

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă. Obligaţie de a face. Cerere pentru obligarea primăriei comunei la eliberarea adeverinţei privind munca prestată în CAP

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asociere în participaţiune încheiat cu încălcarea limitelor capacităţii de folosinţă a persoanei juridice. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cesiunea creanţei. Condiţiile de formă cerute pentru încheierea valabilă a contractului de cesiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Administraţie publică locală. Capacitate procesuală de folosinţă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice