Cuvinte-cheie "Camera Deputatilor"

  • Modificări legislative propuse spre adoptare (Ședința Camerei Deputaților)

  • Legislația muncii – modificări propuse spre adoptare

  • Adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Comunicare privind măsuri suplimentare de sporire a transparenţei şi de întărire a luptei împotriva evaziunii fiscale şi a evitării obligaţiilor fiscale COM (2016) 451 (HCD nr. 97/2016)

  • Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă (O.U.G. nr. 47/2016)

  • Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (O.U.G. nr. 47/2016)

  • O.U.G. nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016

  • Regulamentul Camerei Deputaților a fost republicat

  • Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

  • Ședința Camerei Deputaților: modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului și alte proiecte de acte normative

  • Normele metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (Hotărârea Camerei Deputaţilor şi a Senatului nr. 1/2016)