Cuvinte-cheie "Calitate procesuala"

 • Asumarea unei obligaţii de garanţie de către o societate pentru o persoană fizică. Hotărârea adunării asociaţilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Efectele determinate de cererea de renunțare la judecata acţiunii, formulată în apel, de către pârâtul care a dobândit calitatea de reclamant ca urmare a transmiterii calităţii procesuale. Titularul dreptului de a recupera cheltuielile de judecată efectuate în fața primei instanțe

 • Revizuirea, cale extraordinară de atac care poate fi exercitată împotriva hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate de instanţele penale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Prejudiciu de afecțiune. Posibilitatea exercitării dreptului la despăgubiri, prin continuarea acţiunii în justiţie, atunci când aceasta a fost promovată de victima indirectă, decedată pe parcursul procesului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune. Încadrarea criticilor recurenţilor în conţinutul motivului de recurs adecvat. Stabilirea cadrului procesual în funcţie de conţinutul cererii de chemare în judecată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea unei decizii emise de barou privind nedemnitatea avocaților. Calitate procesuală

 • Arhivar, posesor-deținător de arhivă. Calitate și legitimitate procesuală pasivă. Acțiune în constatarea grupei de muncă. Angajator desființat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în pretenţii formulată împotriva unei sucursale. Cerere reconvenţională formulată de societatea mamă. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiunea în grăniţuire. Calitatea procesuală activă şi pasivă: proprietar sau simplu posesor al terenurilor învecinate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Asiguratorul de răspundere civilă. Calitatea în procesul penal. Citare pentru opozabilitatea hotărârii

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice