Cuvinte-cheie "Calitate procesuala pasiva"

 • Distincţia dintre debitorul obligaţiei de plată a onorariilor avocaţiale aferente asistenţei juridice din oficiu şi instituţiile statului prin care se asigură fondurile necesare acestui mecanism de plată

 • Determinarea calității procesuale pasive în cererea de uzucapiune. Critici privind modul de identificare a terenurilor revendicate şi obţinute prin hotărâre judecătorească

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în revendicarea unor bunuri mobile culturale. Calitatea procesuală pasivă. Reprezentarea statului român de către Ministerul Culturii. Incidenţa dispoziţiilor speciale ale Legii nr. 182/2000

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Instituție competentă în vederea aplicării Regulamentelor Consiliului Europei nr. 1408/71 și nr. 574/72. Dovada vechimii în muncă realizate de salariat la un angajator ce nu mai există

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune de lungă durată. Calitate procesuală pasivă în acțiunile formulate de unitățile de cult religioase

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune de lungă durată. Calitate procesuală pasivă în acțiunile formulate de unitățile de cult religioase

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil restituit fostului proprietar. Acțiune în restituirea contravalorii îmbunătățirilor formulată de cumpărătorul evins. Calitate procesuală pasivă. Modificări legislative intervenite pe parcursul soluționării litigiului. Aplicarea dispozițiilor legii speciale de la momentul introducerii cererii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil restituit fostului proprietar. Acțiune în restituirea contravalorii îmbunătățirilor formulată de cumpărătorul evins. Calitate procesuală pasivă. Modificări legislative intervenite pe parcursul soluționării litigiului. Aplicarea dispozițiilor legii speciale de la momentul introducerii cererii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura de achiziţie publică derulată de către un beneficiar POR. Notă de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare întocmită de autoritatea competentă în gestionarea fondurilor europene în baza controlului declanşat de aceasta ca urmare a unor constatări ale Curţii de Conturi. Lipsa calităţii procesuale pasive a Curţii de Conturi în litigiul având ca obiect anularea acestui act administrativ

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Cesiunea creanţei. Acţiune în constatarea caracterului abuziv al unor clauze. Calitate procesuală pasivă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice