Cuvinte-cheie "Calitate procesuala pasiva"

 • Condițiile antrenării răspunderii civile delictuale. Existenţa unui raport de prepuşenie şi săvârşirea faptei ilicite de către prepus în legătură cu atribuţiile sau scopul funcţiilor încredinţate

 • Solicitare privind admiterea recursului, casarea cu reţinerea spre rejudecare în sensul admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului şi respingerea acţiunii reclamanţilor ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă

 • Obligaţia subiecţilor plătitori ai taxei clawback de a deduce TVA-ul din valoarea aferentă consumului trimestrial de medicamente transmis de CNAS, în vederea stabilirii, calculării şi declarării contribuţiei trimestriale

 • Distincţia dintre debitorul obligaţiei de plată a onorariilor avocaţiale aferente asistenţei juridice din oficiu şi instituţiile statului prin care se asigură fondurile necesare acestui mecanism de plată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie emisă de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Actualizarea tranşelor de despăgubiri. Daune moratorii. Indice de inflaţie. Calitate procesuală pasivă. Drept de creanţă. Prejudiciu. Admisibilitatea recursului

 • Determinarea calității procesuale pasive în cererea de uzucapiune. Critici privind modul de identificare a terenurilor revendicate şi obţinute prin hotărâre judecătorească

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asigurare de garanții. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a garanţiei pentru plata avansului. Posibilitatea legală a unei societăţi de asigurare de a emite scrisori de garanţie în raport cu obiectul său de activitate. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Asistenţă juridică din oficiu prestată în faţa organelor de cercetare penală. Contravaloarea onorariului avocaţial. Calitate procesuală pasivă. Distincţia dintre debitorul obligaţiei de plată şi instituţiile care asigură fondurile necesare acestor plăţi

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Opozabilitatea efectelor contractului. Operă muzicală. Comunicare publică. Utilizator. Calitate procesuală pasivă. Răspundere contractuală. Autorizație licență neexclusivă. Contract de finanțare nerambursabilă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Neîndeplinirea obligației legale de semnalizare a sensului giratoriu pe un drum județean. Accident rutier. Autovehicul avariat. Acțiune în despăgubiri. Calitatea procesuală pasivă a administratorului drumului public

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice