Cuvinte-cheie "calitate procesuala activa"

 • Cerere privind obligarea pârâtei la încadrarea salariaţilor, având calitatea de personal silvic, ce ocupă funcții care potrivit atribuţiilor din fișa postului presupun condiţii speciale de muncă și obligarea la încheierea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă ale salariaţilor

 • Solicitare în vederea obligării pârâților la acordarea către reclamanţi a despăgubirilor reprezentând stimulentul de risc plus dobânda legală penalizatoare. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Cerere privind obligarea pârâților la plata echivalentului bănesc al voucherelor de vacanţă. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Solicitare privind constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea gradaţiei de vechime, obligarea pârâtului la emiterea dispoziţiei privind avansarea în gradaţia 2 și stabilirea noului salariu de bază

 • Critici în ceea ce priveşte respingerea cererii de chemare în judecată pe motiv că a fost formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Respingerea recursului declarat

 • Imposibilitatea reaprecierii probelor şi a situaţiei de fapt ce a fost stabilită în etapele procesuale anterioare. Critici incompatibile cu exerciţiul dreptului la recurs

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre adoptată în procedura de desemnare şi alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Contestaţie. Calitate procesuală activă

 • Revendicare imobiliară. Critici referitoare la calitatea procesuală activă a recurentei-reclamante. Admiterea recursurilor declarate, casarea deciziei atacate și trimiterea cauzei pentru o nouă judecată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în anularea contractului de vânzare-cumpărare pentru preţ fictiv. Calitatea procesuală activă a succesorului cu titlu universal

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în constatarea caracterului abuziv al unor clauze din contractul de credit și din contractele de garanție încheiate de societate cu banca, formulată de asociatul majoritar în calitate de garant. Analiza calității de consumator în raport cu cele statuate prin Ordonanța CJUE în cauza C-74/15

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice