Cuvinte-cheie "Cadastru"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare. Imobil dobândit prin contracte de vânzare-cumpărare succesive. Lipsa titlului vânzătorului inițial. Atribuirea unor numere cadastrale diferite aceluiași imobil. Antrenarea răspunderii civile delictuale a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Garanția contra evicțiunii. Stabilirea cuantumului despăgubirii în raport cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Pronunţarea unei hotărâri de dezlipire a unei parcele de teren. Admisibilitate

 • Intabularea gratuită a terenurilor agricole

 • Aprobarea termenelor pentru soluționarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către ANCPI și unitățile sale subordonate – modificări (Ordinul ANCPI nr. 117/2016)

 • Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 – rectificare

 • Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare – republicare (M. Of. nr. 720/24.09.2015)

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară (Ordinul ANCPI nr. 890/2015)

 • Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, modificată (Legea nr. 150/2015)

 • Excepție de neconstituționalitate: Art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare (M. Of. nr. 396/5.06.2015)

 • Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (H.G. nr. 294/2015)

 • Abonează-te la newsletter