Cuvinte-cheie "Buna-credinta"

 • Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995. Redobândirea imobilului de către fostul proprietar în urma admiterii acţiunii în revendicare. Dreptul cumpărătorului evins la restituirea valorii de circulaţie a bunului pierdut

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Clauze abuzive. Comision “de credit”. Respectarea dreptului de informare a consumatorului. Bună-credință

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Edificarea unei construcții cu acordul proprietarului terenului. Îmbogățire fără just temei. Acțiune în restituire. Condiții

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995. Redobândirea imobilului de către fostul proprietar în urma admiterii acţiunii în revendicare. Dreptul cumpărătorului evins la restituirea valorii de circulaţie a bunului pierdut

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contravaloarea lipsei de folosință. Bună-credință

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Buna-credinţă. Teoria proprietarului aparent. Principiul ocrotirii bunei- credinţe. Prezumţie relativă. Condiţii

 • Obligaţia creditorului contractual de a contribui la limitarea prejudiciului – formă de manifestare a bunei–credinţe în noul Cod civil

 • Obligațiile persoanei fizice pe parcursul desfășurării procedurii insolvenței

 • Valabilitatea plății făcute către un creditor aparent în accepțiunea noului Cod

 • Observaţii asupra accesiunii imobiliare artificiale în reglementarea noului Cod civil (II)

 • Abonează-te la newsletter