Cuvinte-cheie "Buna-credinta"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Marcă. Acţiune în anulare. Criterii de analiză a caracterului înşelător al semnului înregistrat

 • Stabilirea corectă de către prima instanţă a situaţiei de fapt şi a corectei aplicări a normelor legale incidente. Întrunirea cerinţelor legale în raport de care poate fi angajată răspunderea civilă a pârâţilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Proprietar aparent. Anulare contract de închiriere. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Comision de prelungire a perioadei de creditare. Încheierea unui angajament de plată cu consumatorul fără a detalia componenţa sumei de plată. Practici comerciale incorecte

 • Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995. Redobândirea imobilului de către fostul proprietar în urma admiterii acţiunii în revendicare. Dreptul cumpărătorului evins la restituirea valorii de circulaţie a bunului pierdut

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Antecontract de vânzare-cumpărare. Hotărâre care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare. Neexecutarea obligaţiei de plată a diferenţei de preţ. Credit bancar. Înstrăinarea imobilului către un terţ. Despăgubiri. Restituirea avansului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Persoană aflată în stare de detenție. Anularea cererii de apel pentru lipsa semnăturii. Transmiterea dovezii achitării taxei de timbru aferentă căii de atac. Manifestare neechivocă a părții de a-şi însuşi cererea de apel. Sancţiune disproporţionată. Vătămare procesuală. Atingere adusă dreptului de acces la o instanță

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în revendicare. Uzucapiune de scurtă durată. Contract de vânzare-cumpărare. Prezumţia bunei-credinţe. Conduită diligentă. Nevalabilitatea titlului înstrăinătorului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Prejudiciul moral cauzat ca urmare a încălcării drepturilor la demnitate, la onoare, la reputaţie, la imagine. Exercitarea dreptului la liberă exprimare cu bună-credință

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Abuz de drept. Contestație împotriva hotărârii comitetului Adunării creditorilor

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice