Cuvinte-cheie "Buget"

 • Suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016, precum şi aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economic (H.G. nr. 553/2016)

 • Cuantumul ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război (H.G. nr. 951/2015)

 • Suplimentarea bugetului Ministerului Muncii pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare celei de-a treia tranşe aferente anului 2016 (H.G. nr. 803/2015)

 • Suplimentarea bugetului MFP pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii – acordarea de drepturi salariale (H.G. nr. 785/2015)

 • OMS nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public – modificări (OMS nr. 1088/2015)

 • O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri – completări (O.U.G. nr. 36/2015)

 • Alocarea temporară, pentru luna septembrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management (H.G. nr. 715/2015)

 • Suplimentarea bugetului MAI pe anul 2015 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale (H.G. nr. 651/2015)

 • Suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii – acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranşei a treia aferente anului 2016 (H.G. nr. 676/2015)

 • Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea ANCSI (OMECS nr. 4446/2015)

 • Abonează-te la newsletter