Cuvinte-cheie "Buget de stat"

 • O.G. nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016

 • Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

 • Alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Fondurilor Europene are rolul de autoritate de implementare (H.G. nr. 742/2015)

 • Procedura de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate – modificări (OMFP nr. 1082/2015)

 • Rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 (Ordonanţa nr. 20/2015)

 • Reglementarea procedurii de raportare şi actualizare a indicatorilor utilizaţi de ordonatorii de credite la fundamentarea bugetului de stat (OMFP nr. 657/2015)

 • Schema de minimis „Ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică” – modificări (H.G. nr. 291/2015)

 • O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice – modificări (Legea nr. 71/2015)

 • Normele de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe – modificări (OMDRAP/OMFP nr. 282/259/2015)

 • O.G. nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei UE – modificări (Legea nr. 50/2015)

 • Abonează-te la newsletter