Cuvinte-cheie "Autoritatea de Supraveghere Financiara"

 • Procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de ASF a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital (Regulamentul ASF nr. 9/2015)

 • Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ASF – modificări (Legea nr. 148/2015)

 • Aprobarea modificărilor O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ASF și alte acte normative (promulgate)

 • Aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – modificări (Instrucțiuni ASF nr. 1/2015)

 • Gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de ASF (Norma ASF nr. 6/2015)

 • Regulamentul CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale și alte acte normative – modificări (Regulamentul ASF nr. 4/2015)

 • Activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Regulamentul A.S.F. nr. 2/2015)

 • Regulamentul ASF nr. 1/2015 privind prestarea unor activităţi de către societăţile de servicii de investiţii financiare şi aplicarea unor prevederi ale legislaţiei pieţei de capital în cazul contractului de fiducie

 • Încheierea exerciţiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor (Norma ASF nr. 4/2015)

 • Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 • Abonează-te la newsletter