Cuvinte-cheie "autoritate de lucru judecat"

 • Cererea de revizuire. Admisibilitatea revizuirii şi la faptele pe care se întemeiază. Respingerea revizuirii ca inadmisibilă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâri pronunțate în procedura necontencioasă. Revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 322 pct. 7 C. proc. civ. Inadmisibilitate

 • Revizuirea, cale extraordinară de atac care poate fi exercitată împotriva hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate de instanţele penale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire. Autoritate de lucru judecat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune. Hotărâre judecătorească. Autoritatea de lucru judecat. Efectul pozitiv şi efectul negativ

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire. Cazul prevăzut în art. 453 alin. (1) lit. f) C. proc. pen. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în rezoluţiunea unui antecontract de vânzare. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare. Declararea nulității absolute a contractului. Efecte din perspectiva dispozițiilor din materia cărții funciare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere pentru recunoaştere şi executarea hotărârii arbitrale străină. Condiţii de regularitate – Convenţia de la New York (1958). Condiţii de admisibilitate prevăzute de legea naţională. Opozabilitatea clauzei compromisorii şi autoritatea de lucru judecat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Antecontract de vânzare-cumpărare. Neîndeplinirea obligaţiei de încheiere a actului. Acţiune în pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic promovată ulterior obţinerii de despăgubiri în cadrul unui proces penal. Aplicarea principiului electa una via non datur recursul ad alteram

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice