Cuvinte-cheie "asigurari"

 • Solicitare privind constatarea existenţei unui refuz nejustificat al pârâtului cu privire la soluţionarea cererii de plată. Casarea în parte a sentinţei recurate şi trimiterea cauzei spre o nouă judecată aceleiaşi instanţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de despăgubiri adresată FGA. Lipsa acoperirii prealabile de către creditorul de asigurare a prejudiciului suferit în urma producerii evenimentului asigurat. Consecințe asupra caracterului actual al prejudiciului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în regres a asigurătorului întemeiată pe dispozițiile art. 58 lit. b) din Legea nr. 136/1995. Condiții de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Fapta de „facilitare” a unui comportament anticoncurenţial prin asigurarea unei platforme de realizare a schimbului de informaţii. Standarde de probă necesar a fi asigurate de autoritatea de concurență pentru angajarea răspunderii juridice a unei asociaţii de întreprinderi care nu desfăşoară activitate economică în cadrul pieţei relevante pe care se materializează sau are ca scop să se materializeze restrângerea concurenţei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Asigurări. Acţiune arbitrală. Admiterea acţiunii în lipsa unei convenţii arbitrale. Soluţionarea acţiunii în temeiul dispoziţiilor Normei A.S.F. nr. 18/2017. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Asigurări. Acţiune în pretenţii având ca obiect penalităţile de întârziere. Neparcurgerea procedurii de avizare a daunei. Momentul de la care curg penalităţile de întârziere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Apel. Anularea apelului ca insuficient timbrat. Condiţii şi efecte în raport cu dispoziţiile art. 470 alin. (3) NCPC. 2) Acţiune în despăgubiri. Motiv invocat omisso medio. Condiţii şi efecte în raport cu dispoziţiile art. 488 alin. (2) NCPC

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asigurare. Modul de determinare a sumei asigurate. Interpretarea contractului potrivit dispozițiilor art. 1266 din Codul civil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Acțiune în despăgubiri. Incidența dispozițiilor art. 1394 NCC. Consecințe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Asigurări. Acțiune în despăgubiri. Recurs formulat împotriva hotărârii pronunțate de instanța de apel. Inadmisibilitate

 • Jurisprudență

  Vezi tot

  PARTENERI INSTITUȚIONALI

  Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice