Cuvinte-cheie "aplicarea legii in timp"

 • Invocarea unui drept de creanţă împotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o poliţă de asigurare valabilă. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Acțiune în constatarea dreptului de proprietate asupra bunurilor aportate în societate. Lipsa obiectului determinat al obligației de transfer de drepturi reale. 2) Acțiune în constatarea nulității actului constitutiv al societății. Invocarea încălcării art. 37 din Legea nr. 31/1990. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Personal auxiliar și de specialitate al instanțelor judecătorești. Recunoaşterea vechimii în specialitate pentru perioada concediului de creştere a copilului realizat anterior anului 2012. Aplicarea legii civile în timp în ceea ce privește facta pendentia. 2) Perpetuarea prin acte administrative succesive (emise de aceeaşi autoritate) a punerii în aplicare în mod greșit a legii. Consecinţele necontestării actelor administrative anterioare în ceea ce privește exercitarea dreptului de contestare a ultimului act administrativ emis

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Achiziţii publice. Acord de finanțare. Arbitraj. Clauză compromisorie. Competenţă funcţională. Competenţă materială. Contract de achiziție publică. Hotărâre arbitrală. Aplicarea legii în timp. Normă imperativă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rețele de comunicații electronice. Acțiune în constatarea nulității unor clauze dintr-un contract încheiat anterior adoptării Legii nr. 154/2012. Condiții și efecte în raport cu dispozițiile art. 38 alin. (3) din această lege

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Deschiderea procedurii. Creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii. Prescripţia creanţei reţinută de instanţă din oficiu în temeiul Decretului 167/1958

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenței. Prescripţia creanţei reţinută de instanţă din oficiu în temeiul Decretului 167/1958

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Deschiderea procedurii. Creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii. Prescripţia creanţei reţinută de instanţă din oficiu în temeiul Decretului 167/1958

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare. Prescripție extinctivă. Întrerupere. Legea aplicabilă. Imobil grevat de dreptul de ipotecă de rang I. Limitarea convențională voluntară a prerogativelor dreptului de proprietate asupra terenului litigios

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Competență teritorială. Aplicarea legii în timp. Cerere având ca obiect declararea caracterului fals al unor înscrisuri

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice