Cuvinte-cheie "aplicarea legii in timp"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rețele de comunicații electronice. Acțiune în constatarea nulității unor clauze dintr-un contract încheiat anterior adoptării Legii nr. 154/2012. Condiții și efecte în raport cu dispozițiile art. 38 alin. (3) din această lege

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Deschiderea procedurii. Creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii. Prescripţia creanţei reţinută de instanţă din oficiu în temeiul Decretului 167/1958

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenței. Prescripţia creanţei reţinută de instanţă din oficiu în temeiul Decretului 167/1958

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Deschiderea procedurii. Creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii. Prescripţia creanţei reţinută de instanţă din oficiu în temeiul Decretului 167/1958

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare. Prescripție extinctivă. Întrerupere. Legea aplicabilă. Imobil grevat de dreptul de ipotecă de rang I. Limitarea convențională voluntară a prerogativelor dreptului de proprietate asupra terenului litigios

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Competență teritorială. Aplicarea legii în timp. Cerere având ca obiect declararea caracterului fals al unor înscrisuri

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil restituit fostului proprietar. Acțiune în restituirea contravalorii îmbunătățirilor formulată de cumpărătorul evins. Calitate procesuală pasivă. Modificări legislative intervenite pe parcursul soluționării litigiului. Aplicarea dispozițiilor legii speciale de la momentul introducerii cererii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Începutul prescriptiei extinctive.Incidenţa dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura de achiziţie publică derulată de către un beneficiar POR. Notă de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare întocmită de autoritatea competentă în gestionarea fondurilor europene în baza controlului declanşat de aceasta ca urmare a unor constatări ale Curţii de Conturi. Lipsa calităţii procesuale pasive a Curţii de Conturi în litigiul având ca obiect anularea acestui act administrativ

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Operarea mai multor clarificări şi completări ale documentației de atribuire. Nerespectarea obligației de publicare a eratei în SEAP. Consecințe

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice