Cuvinte-cheie "antecontract de vanzare-cumparare"

 • Repunerea în discuţie a conţinutului unui contract juridic încheiat între părţi sau încadrarea unor circumstanţe în ipoteza unei îmbogăţiri fără justă cauză a pârâtei. Anularea recursului declarat în cauză

 • Antecontractul de vânzare-cumpărare şi contractul de comision. Invocarea neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către intimaţi. Nulitatea recursului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Vicierea consițământului prin dol. Apel. Încălcarea de către instanţă a dispoziţiilor art. 472 alin. (1) NCPC

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Clauze abuzive. Antecontract de vânzare-cumpărare. Limitele în care instanţa judecă ulterior pronunţării în cauză a unei ordonanţe de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Drept de preemţiune. Nerespectare. Respingerea acţiunii în validarea antecontractului de vânzare-cumpărare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Antecontract de vânzare-cumpărare. Hotărâre care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare. Neexecutarea obligaţiei de plată a diferenţei de preţ. Credit bancar. Înstrăinarea imobilului către un terţ. Despăgubiri. Restituirea avansului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil aflat în coproprietatea devălmașă a soților. Antecontract de vânzare-cumpărare. Lipsa acordului expres al soțului coproprietar în vederea vânzării bunului. Neîndeplinirea condițiilor pentru pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act de vânzare-cumpărare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil aflat în coproprietatea devălmașă a soților. Antecontract de vânzare-cumpărare. Lipsa acordului expres al soțului coproprietar în vederea vânzării bunului. Neîndeplinirea condițiilor pentru pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act de vânzare-cumpărare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Antecontract de vânzare cumpărare. Înstrăinarea bunului promis spre vânzare prin act cu titlu oneros. Autoritatea de lucru judecat a hotărârii prin care a fost respinsă acţiunea în prestaţie tabulară formulată de promitentul cumpărător. Executarea prin echivalent a obligaţiei. Momentul de la care începe să curgă prescripţia dreptului material la acţiune. Despăgubiri egale cu valoarea de circulaţie a bunului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Prestație tabulară. Antecontract de vânzare-cumpărare. Contract de construire. Contract de cesiune. Simulație. Excepția de neeexecutare

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice