Cuvinte-cheie "ANRE"

 • Prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. 104 din Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin OPANRE nr. 16/2013 (OPANRE nr. 155/2016)

 • Venitul reglementat, venitul total şi tarifele de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport (Ordinul ANRE nr. 136/2015)

 • Alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice (Ordinul ANRE nr. 130/2015)

 • Constituirea garanţiilor financiare în cadrul contractului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice (Ordinul ANRE nr. 129/2015)

 • Regulamentul privind regimul şi principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare şi salarizării personalului angajat al ANRE – modificări (Ordinul ANRE nr. 135/2015)

 • Regulamentul de furnizare la clienţii finali – modificare (Ordinul ANRE nr. 121/2015)

 • Procedura privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată şi în sistem pauşal (Ordinul ANRE nr. 121/2015)

 • Neconstituţionalitate: Art. 5 („Reglementări ANRE”) alin. (7) O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea ANRE

 • Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale – modificări (Ordinul ANRE nr. 18/2015)

 • Neconstituționalitate: Art. 5 alin. (7) O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea ANRE

 • Abonează-te la newsletter