Cuvinte-cheie "amenda"

 • Infracțiuni de instigare la favorizarea făptuitorului și instigare la mărturie mincinoasă. Aplicarea unui tratament sancţionator mai blând și amânarea aplicării pedepsei

 • Controlul aplicării şi executării sancţiunilor contravenţionale principale şi complementare. Instanţa în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conducerea pe drumurile publice unui vehicul de către o persoană fără permis. Amendă. Recurs în casație

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Emisiune de televiziune. Decizie CNA de sancționare. Nelegala constatare a încălcării legislației audiovizualului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Individua¬li-zarea pedepsei. Criterii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea procesului verbal de contravenție. Audierea ca martor a soțului contravenientului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției. Prejudiciu creat ca urmare a confiscării nelegale a unor bunuri și aplicării amenzii. Anularea actului în temeiul O.G. nr. 2/2001. Acțiune în despăgubiri întemeiată pe dispozițiile dreptului comun. Competența materială procesuală de soluționare a litigiului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Soluţii. Închisoare. Amendă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Soluţii. Închisoare. Amendă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice