Cuvinte-cheie "Ajutor public judiciar"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de acordare a onorariul avocatului desemnat din oficiu formulată în faţa instanţei învestite cu cererea de strămutare. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligaţia la plata taxelor judiciare de timbru pentru partea din pretenţii pentru care nu a fost admisă cererea de ajutor public judiciar

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Apel. Anularea apelului ca insuficient timbrat. Condiţii şi efecte în raport cu dispoziţiile art. 470 alin. (3) NCPC. 2) Acţiune în despăgubiri. Motiv invocat omisso medio. Condiţii şi efecte în raport cu dispoziţiile art. 488 alin. (2) NCPC

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație în anulare. Greșeală materială. Cerere de amânare a judecării cauzei prin care contestatorul a susţinut că a atacat încheierea din camera de consiliu prin care s-a respins cererea de acordare a ajutorului public judiciar

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de reexaminare privind ajutorul public judiciar

 • Unele aspecte de noutate în materia taxelor judiciare de timbru pentru cererile introduse la instanţele judecătoreşti

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nelegalitatea anulării ca insuficient timbrat a capătului de cerere pentru care s-a încuviințat eșalonarea plății taxei de timbru

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nesoluţionarea cererii de ajutor public judiciar înainte de pronunţarea hotărârii. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Modul de calcul al taxei judiciare de timbru. Micşorarea valorii pretenţiilor formulate în acţiune sau în cerere, după înregistrarea acesteia. Perceperea taxei judiciare de timbru la valoarea iniţială, fără a se ţine seama de reducerea ulterioară

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de reexaminare a acordării ajutorului public judiciar. Admiterea cererii

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice