Cuvinte-cheie "Ajutor de stat"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Marja de apreciere a Guvernului în materia ajutorului de stat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acordarea ajutorului de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune având ca obiect acordarea de compensaţii reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice. Natură juridică. Termen de prescripție

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune având ca obiect acordarea de compensaţii reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice. Natură juridică. Termen de prescripție

 • OPCC nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat

 • Ministerul Finanțelor Publice propune majorarea bugetului alocat schemei de ajutor de stat de stimulare a investițiilor cu impact major în economie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Compensații aferente anului 2014. Incidența Orientărilor UE 2014/C204/01 privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020

 • Cuantumul ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război (H.G. nr. 951/2015)

 • O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat – modificări (O.U.G. nr. 2/2015)

 • O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 – modificată (Legea nr. 20/2015)

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice