Cuvinte-cheie "Ajutor de stat"

 • Aplicabilitatea cu prioritate a dreptului european. Principiul supremaţiei dreptului european. Examinarea compatibilității reglementărilor interne cu dispoziţiile europene relevante

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Schemă de ajutor de stat privind exceptarea parţială a consumatorilor industriali electro-intensivi de la plata certificatelor verzi aferente cotei obligatorii. Modificarea hotărârii de Guvern prin care au fost aprobate procedura și condițiile de acordare a ajutorului de stat, în sensul precizării momentului de la care se va aplica exceptarea, ca fiind cel al emiterii acordului de exceptare obținut de beneficiari. Lipsa vătămării unui drept

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Marja de apreciere a Guvernului în materia ajutorului de stat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acordarea ajutorului de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune având ca obiect acordarea de compensaţii reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice. Natură juridică. Termen de prescripție

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune având ca obiect acordarea de compensaţii reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice. Natură juridică. Termen de prescripție

 • OPCC nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat

 • Ministerul Finanțelor Publice propune majorarea bugetului alocat schemei de ajutor de stat de stimulare a investițiilor cu impact major în economie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Compensații aferente anului 2014. Incidența Orientărilor UE 2014/C204/01 privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020

 • Cuantumul ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război (H.G. nr. 951/2015)

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice