Cuvinte-cheie "Ajutor de minimis"

  • Aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului operaţional regional 2014 – 2020 (OMDRAP nr. 760/2016)

  • Normele metodologice pentru aplicarea de către MFP a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat/minimis (OMFP nr. 324/2016)

  • Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole și a produselor din sectorul pomicol” (OMADR nr. 285/2016)

  • Implementarea schemei transparente de ajutor de minimis din Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor – modificări (Ordinul MEIMMMA nr. 1234/2015)

  • Manualul de procedură specifică pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente schemelor de ajutor de stat sau de minimis (Ordinul MADR nr. 1997/2015)

  • Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis din cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor – START (Ordinul MEIMMMA nr. 1064/2015)

  • Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea „Parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe” prin Programul operaţional „Competitivitate” (OMECS nr. 4686/2015)

  • Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 în agricultură, în sectorul vegetal (H.G. nr. 293/2015)

  • Abonează-te la newsletter