Cuvinte-cheie "Adoptie"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Plasament. Revocarea plasamentului. Audierea minorului la sediul Ambasadei Române din Atena. Neprezentarea în instanţă. Consecinţe

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Deschiderea procedurii de adopţie. Refuzul abuziv al mamei copiilor la deschiderea adopţiei prin prisma interesului superior al minorului

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Deschiderea procedurii de adopţie. Aplicarea şi interpretarea art. 8 din Legea nr. 273/2004 în aplicarea refuzului abuziv al mamei minorilor la deschiderea adopţiei prin prisma interesului superior al minorului

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Adopție. Acordarea indemnizaţiei lunare pe perioada concediului de acomodare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rolul activ al judecătorului în cadrul procedurii adopţiei. Drepturile asistentului maternal în procedura adopţiei. Calitatea procesuală activă a administratorului maternal în exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţă în materia cererilor vizate de art. 74 din Legea nr. 273/2004

  • Unele aspecte privind revizuirea cadrului normativ actual al adopției internaționale în România

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Deschiderea procedurii adopţiei interne, îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 29 din Legea nr. 273/2004

  • Consideraţii în legătură cu competenţa instanţelor judecătoreşti în materie de adopţie

  • Consimţământul la adopţie

  • Asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale – modificări (O.G. nr. 27/2015)