Cuvinte-cheie "Administrator"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în daune-interese. Revocare fără justă cauză a mandatului. Administrator. Pensie. Dobândă legală. Principiul reparării integrale a prejudiciului. Principiul certitudinii juridice

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Societate cu răspundere limitată. Prezumţia caracterului oneros al mandatului administratorului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Citarea părții prin administrator special și administrator judiciar. Mențiune pe citație „destinatar mutat de la adresă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Subiectul activ al infracțiunii de delapidare

 • Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative (M. Of. nr. 274/23.04.2015)

 • Art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari – completare (Legea nr. 34/2015)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contracte de vânzare-cumpărare succesive încheiate cu privire la acelaşi bun. Acţiune în constatarea nulităţii absolute. Invocarea relei-credinţe a părţilor. Sancţiunea aplicabilă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Societate reprezentată de doi administratori. Limite ale dreptului de reprezentare. Încălcarea regulii dublei semnături. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Membru în consiliul de administraţie al unei instituţii de credit. Încălcarea obligaţiei de diligenţă şi prudenţă. Revocarea autorizaţiei. Legalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în răspundere îndreptată împotriva asociatului unic, administrator al societăţii comerciale. Calitate procesuală

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice