Cuvinte-cheie "activitate infractionala"

  • Întreruperea cursului termenului prescripţiei răspunderii penale. Îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului

  • Critici referitoare la nerespectarea normelor de competenţă materială şi judecarea cauzei de către o instanţă inferioară celei legal competente. Recurs respins ca fiind nefondat

  • Motive de casare neraportate la situaţia factuală şi la elementele care au circumstanţiat activitatea infracţională. Recurs respins ca fiind nefondat

  • Arestarea persoanei solicitate pe o perioadă de 30 zile. Măsură oportună pentru buna desfăşurare a procedurii de executare şi recunoaştere a mandatului european de arestare

  • Dispunerea măsurii arestării provizorii. Asigurarea executării mandatului european de arestare şi prevenirea unui eventual risc al sustragerii persoanei solicitate de la procedurile judiciare

  • Competenţa egală a tuturor instanţelor judecătoreşti în circumscripţia cărora s-a desfăşurat activitatea infracţională. infracţiuni al căror element material cunoaşte variante alternative, săvârşite în raza unor instanţe diferite

  • Complicitate la infracţiunea de corupere a alegătorilor în legătură cu un referendum. Solicitare privind reţinerea unei alte situaţii de fapt

  • Infracţiuni de contrabandă calificată, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor și furt. Anularea formelor de executare emise pe numele inculpatului şi dispunerea emiterii unor noi forme de executare

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice