Cuvinte-cheie "actiune introductiva"

  • Cerere privind recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente, plata pentru fiecare lună, până la recunoaşterea efectivă a dreptului, a diferenţei dintre venitul la care sunt îndreptăţiţi pârâții şi venitul efectiv plătit

  • Solicitarea recunoaşterii şi plata drepturilor salariale cu includerea unui spor la salariul de bază de maxim 25%, corespunzător nivelului maxim de secretizare pe care îl deţin reclamanții în exercitarea funcţiei cu acces la informaţii clasificate

  • Solicitare privind obligarea pârâtei la plata sumei cu titlu de diferenţă de drepturi salariale brute și a cheltuielilor de judecată

  • Solicitare privind obligarea pârâtei la plata despăgubirilor băneşti, egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, cu dobânda şi cu celelalte drepturi băneşti de care ar fi beneficiat ca salariat și repunerea părţilor în situaţia anterioară. Respingerea recursului ca inadmisibil

  • Solicitare privind obligarea pârâtei la plata sumei reprezentând diferența de drepturi salariale brute și plata cheltuielilor de judecată. Respingerea recursului ca inadmisibil

  • Obligativitatea instanţelor de a proceda la un examen efectiv al tuturor observaţiilor şi argumentelor prezentate de părţi şi de a motiva hotărârea pronunţată prin prisma acestor elemente. Respectarea garanţiilor impuse privind dreptul părţilor la un proces echitabil

  • Solicitarea privind obligarea pârâtei la plata despăgubirilor băneşti, egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, cu dobânda şi cu celelalte drepturi băneşti de care ar fi beneficiat ca salariat, la plata contribuţiilor către casa de pensii, şomaj, sănătate și repunerea părţilor în situaţia anterioară

  • Solicitarea anulării deciziei de încetare a contractului individual de muncă, reintegrarea contestatoarei pe postul avut anterior și plata salariilor pe care le-ar fi primit

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice