Cuvinte-cheie "Actiune in revendicare"

 • Critici privind nesoluţionarea de către instanţele de fond a acţiunii în revendicare deduse judecăţii prin aplicarea exclusiv a dreptului comun. Recurs respins ca nefondat

 • Soluţionarea acţiunii în revendicare formulată de către fostul proprietar în contradictoriu cu chiriaşii cumpărători

 • Invocarea unui titlu provenind de la reclamantul proprietar. Criticarea soluţiei de respingere a acţiunii în revendicare. Respingerea recursului declarat

 • Pretinse nereguli procedurale săvârşite de instanţa de apel, precum şi interpretarea şi aplicarea greşită a unor dispoziţii de drept substanţial. Admiterea recursului, casarea deciziilor recurate și trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Sancţiunea nulităţii recursului în cazul în care motivele de recurs invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute de lege

 • Critici privind interpretarea greşită a actului juridic dedus judecăţii prin schimbarea naturii ori înţelesului lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia. Recurs nefondat

 • Acţiune în revendicare. Dovada dreptului de proprietate pentru a pretinde lipsa de folosinţă a unui imobil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare. Comparare de titluri. Autoritatea de lucru judecat. Excepţie de ordine publică. Regim juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în revendicarea unor bunuri mobile culturale. Calitatea procesuală pasivă. Reprezentarea statului român de către Ministerul Culturii. Incidenţa dispoziţiilor speciale ale Legii nr. 182/2000

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001. Includerea bunului în domeniul public al statului. Contestație împotriva dispoziției de respingere a notificării. Restituirea imobilului prin hotărâre judecătorească. Acțiune în revendicare

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice